Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo

Hãy cùng chúng tôi tới Côn Đảo tham quan nghĩa trang lớn nhất của Côn Đảo – nghĩa trang Hàng Dương để tìm về lịch sử dân tộc nét đẹp thanh bình nơi đấy.