Sâm đất Côn Đảo

Côn Đảo không chỉ nổi tiếng về du lịch mà còn nổi tiếng với Sâm Đất Côn Đảo được coi là loại thuốc thần dược của hòn đảo xinh đẹp này.