Sóc đen Côn Đảo

Côn Đảo một vùng đất trù phú đa dạng các loại động vật phong phú. Trong đó có loài sóc đen Côn Đảo là loài thú đặc biệt chỉ có ở nước ta khi đi du lịch Côn Đảo.